top of page

WERKWIJZE STIAD

 

Advisering

Voorkomen is beter dan genezen. Een groot deel van mijn praktijk bestaat uit het geven van adviezen, die er juist op zijn gericht om conflicten in de toekomst te voorkomen.

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het opstellen van een heldere overeenkomst, maar ook om een duidelijk advies over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een bestemmingsplan. Ik probeer mijn adviezen zo op te stellen, dat mijn klant na het lezen van het advies weet waar hij of zij aan toe is, en wat hij vervolgens het beste kan doen. 

Procederen

Conflicten zijn helaas niet altijd te voorkomen en als u een conflict hebt kan ik u van een goed advies voorzien. Mijn ervaring is, dat een oplossing in minnelijk overleg vaak een sneller en beter resultaat oplevert dan procederen, ook al omdat procederen kostbaar is en lang duurt. Oplossen is meer dan winnen, is mijn overtuiging.

Procederen is echter soms onvermijdelijk. Ik heb een ruime proceservaring, zowel bij de bestuursrechter, als bij de civiele rechter en de diverse arbitrage-instituten. De jurist in mij vindt procederen leuk, vooral als het op het scherpst van de snede gaat, maar het belang van de klant staat bij mij uiteraard voorop, en dat belang is meestal niet gediend bij lange procedures.

Bij het bestuursrecht is procederen wel de regel, ten minste als de klant het niet eens is met een besluit van de overheid. Een eenmaal vastgesteld besluit kan immers alleen na een bezwaar- of beroepsprocedure worden herroepen.

Ik treed echter ook veelvuldig op voor initiatiefnemers. Daarbij adviseer ik hen over de juridische haalbaarheid van hun project of bouwplan, en anticipeer ik op mogelijke bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden. Aldus wordt de kans dat hun vergunning of plan in stand blijft bij de bestuursrechter, aanzienlijk vergroot.

Rechtsgebieden

De ontwikkeling van het recht gaat razendsnel. Het is naar mijn mening onmogelijk om alle ontwikkelingen op alle rechtsgebieden goed bij te houden. Als advocaat moet je daarom keuzes maken. Ik heb ervoor gekozen om mij te beperken tot de rechtsgebieden bestuursrecht, vastgoedrecht (incl. huurrecht) en contractenrecht. Andersoortige zaken neem ik in beginsel niet in behandeling. Ik heb in de loop der jaren wel een groot netwerk opgebouwd, zodat ik mijn klanten voor andere zaken (familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, vennootschapsrecht etc. ) goed kan doorverwijzen.

Derdengelden

Sinds enige tijd is het niet meer verplicht om als advocatenkantoor een rekening derdengelden aan te houden. Omdat in de praktijk is gebleken dat mijn klanten hier geen behoefte aan hebben, heb ik ervoor gekozen om geen rekening derdengelden aan te houden.  

bottom of page